به‌سوی خویشتن‌شناسی

بسوی خوشتن شناسی

بسوی خوشتن شناسی

شناخت خود یعنی کشف مهارت‌ها و استعدادهای نهفته. به خودتان مثبت نگاه كنيد. جنبه‌های مثبت خود را در نظر بگيريد، از دست دادن اعتمادبه‌نفس و در معرض ابتلا به افسردگى قرار گرفتن خيلى به‌سرعت رخ می‌دهد. براى موفقيت بايد ايمان قوى و اعتمادبه‌نفس داشت، به عقايد خود احترام بگذاريد و به آن‌ها اطمينان كنيد. تمامى اين مراحل نيازمند خویشتن‌شناسی سالم و داشتن انگیزه‌های درست است.

 

بسوی خوشتن شناسی

بسوی خوشتن شناسی، روانشناسی اجتماعی ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران ، مشاور، مشاور خوب تهران، مشاور خانواده مشاوره زوج

راهكارهاى زير را براى افزايش و بالا بردن مناعت طبع و احترام به نفس خود به كار بريد:

چه چیزی در زندگی مهم است

فكر كنيد چه چيزهايى واقعاً در زندگى براى شما مهم و حائز اهميت است. فهرستى از موارد مهم كه شامل شغل، مسافرت، تحصيل يا روابط با ديگران است، تهيه كنيد. اين تعهدات شمارا در ديدگاه بهترى قرار می‌دهد.

نظر خود را متوجه چيز ديگرى به‌جز وزن خود كنيد. كاهش وزن پروسه طولانی‌مدتی است و رسيدن به آن زمان زيادى می‌طلبد.

براى افزايش اعتمادبه‌نفس در کوتاه‌مدت نظر خود را به‌سوی موارد ديگرى مثل تغییر نوع آرايش مو يا لباس خود جلب كنيد.

با خودت روراست باش

در رابطه با هر آنچه می‌خواهی تغییر دهی و پیشرفت کنی، صادق باش. تو تنها کسی هستی که می‌توانی روی خودت حساب در رابطه با هر آنچه می‌خواهی تغییر کنی، در روح و روانت به دنبال حقیقت باش و خود واقعی‌ات را بشناس. در این صورت می‌توانی مسیر الهی را در زندگی‌ات دنبال کنی.

کنار گذاشتن منفی نگری

کنار گذاشتن منفی بافی

کنار گذاشتن منفی بافی ، روانشناسی اجتماعی ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران ، مشاور، مشاور خوب تهران، مشاور خانواده مشاوره زوج

منفی نگری و منفی‌بافی را کنار بگذارید. وقتی یک‌چیز منفی به ذهن شما ما می‌رسد آن را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ و در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ ﻣﺜﺒﺘﻰ فکر کنید ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ آن را ﺧﻨﺜﻰ و ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﻴﺪ، درواقع ﻛﺎرى ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻜﻮس اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

شم و شهودت را دنبال کن

اجازه نده مشکلات زندگی، تو را به عقب براند. رؤیاهایت را عملی کن. همان فردی باش که در آرزویش بودی و هستی. تصمیم بگیر و اقدام کن. نگران اشتباهاتت نباش، شکست خوردی، ناامید نشو، دوباره تلاش کن، حتی اگر هزار بار هم سرخورده شدی، در اصل هزار راه مختلف را امتحان کرده‌ای و از صمیم قلب می‌دانی که تلاش خود را کرده‌ای

به خودتان افتخار کنید

به خود افتخار کنید

به خود افتخار کنید ، روانشناسی اجتماعی ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران ، مشاور، مشاور خوب تهران، مشاور خانواده مشاوره زوج

تو صمیمی‌ترین دوست و مهم‌ترین منتقد خودت هستی. علی‌رغم نظرات دیگران، در پایان روز در آینه زندگی فقط بازتاب خودت را می‌بینی. خودت را دربست بپذیر. وقتی به خودت افتخار کنی، در زندگی باانگیزه می‌شوی، در این صورت مسیری الهی را که به رضایت خدا ختم می‌شود در پیش می‌گیری، به رضایت الهی تن می‌دهی و الگویی مناسب برای دیگران می‌شوی. دقت کن که به خود بالیدن به معنی تکبر و فخرفروشی نیست، بلکه به این مفهوم است که برای خودت به‌عنوان فردی الهی، ارزش قائل هستی.

البته تو فردی بی‌عیب و نقص نیستی ولی سزاوار احترام و پذیرش هستی. تو نویسنده کتاب زندگی خودت هستی. پس قلم سرنوشت را در دست بگیر و قصه معنوی خودت را بنویس. خدا می‌داند چه تعداد افرادی هستند که دلشان می‌خواهد جای تو بودند. پس به خودت افتخار کن.

سرحال و شاکر باش

شادی درون توست. تفکر تو شادی‌آفرین است. فقط نگرش توست که اهمیت دارد و دنیا را متحول می‌کند. هر آنچه در مورد خودت و یا موارد دیگر فکر کنی، همان هم رخ می‌دهد. شاکر بودن، ضامن شادی توست. هرلحظه که احساس می‌کنی شکر خدا کاری دشوار است، درجایی خلوت با چشمانی بسته بنشین، نفسی عمیق بکش و از بابت اکسیژنی که تنفس می‌کنی و آن خدایی که این اکسیژن مجانی را در اختیارت قرار داده، شکر کنه. هر دم و بازدم تو سزاوار شکر الهی است.

قدر اوقات خودت را بدان

زمان، ارزشمندترین مؤلفه زندگی است. عمر خودت را به بطالت سپری نکن. انگیزه زندگی‌ات را پیدا کن و با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح رد آن را بگیر. زمان، مجانی در اختیارت قرارگرفته است. نمی‌توانی آن را صاحب شوی ولی می‌توانی از آن استفاده کنی.

می‌توانی آن را خرج کنی اما نمی‌توانی آن را پیش خودت نگه‌داری. به‌محض اینکه زمان را از دست دادی، هرگز نمی‌توانی آن را گیر بیاوری. عمر تو روی این کره خاکی کوتاه است، پس بگذار که رؤیاهایت بزرگ‌تر از ترس‌ها و اقدامت پرسروصداتر از کلامت باشد.

در رابطه با دیگران بامحبت باش

در رابطه با دیگران با حبت باش

در رابطه با دیگران با محبت باش ، روانشناسی اجتماعی ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران ، مشاور، مشاور خوب تهران، مشاور خانواده مشاوره زوج

در روابط افراد، مسافت مهم نیست، بلکه عاطفه و محبت نقش عمده‌ای دارد. به کسی که عشق می‌ورزی، بی‌اعتنا نباش. بیتوجهی به عزیزان در مقایسه با کلمات آتشین و غضبناک، لطمه زیادتری می‌زند. باکسانی که دوستشان داری، در ارتباط باش.

در سراسر زندگی‌ات مسئول باش

ﺗﻮ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و اشتباه داری اما می‌توانی مواردی را انتخاب کنی که درصد خطاهای آن ناچیز باشد. اگر فرمان زندگی‌ات را در دﺳﺖ ﻧﮕﯿﺮی، ﻓﺮد دﯾﮕﺮی اﯾﻦ ﮐﺎر را به‌جای ﺗﻮ اﻧﺠﺎم می‌دهد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮ به‌جای اﯾﻨﮑﻪ ارﺑﺎب ﺧﻮدت ﺑﺎﺷﯽ، ﺑﺮده و اﺳﯿﺮ دﺳﺖ دﯾﮕﺮان می‌شوی. ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﺎن زندگی‌ات را در دﺳﺖ داری ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎری آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮان ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺳﺮ راه خودداری. ﺑﺎﯾﺪ مسئولیت‌پذیر ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯽ.

پشیمان نباش

دنباله‌رو شم و شهود و ندای درونی‌ات باش. با خودت روراست باش و هر کاری که از دستت برمی‌آید برای شادی زندگی‌ات انجام بده. با افرادی معاشرت کن تا تو را خوشحال کنند و به‌اندازه‌ای که نفس می‌کشی، بخند. تا مادامی‌که زنده هستی به دیگران عشق بورز. کمک‌حال دیگران باش. در هر موردی خدا را شکر کن. از اشتباهاتت درس عبرت بگیر و هر آنچه نمی‌توانی کنترل کنی رها کن.

کسانی را که به تو لطمه زده‌اند ببخش

حتماً تو هم در مقطعی از زندگی، از دست کسی رنجیده‌ای و یا نسبت به او بی‌اعتماد شده‌ای و قلبت را شکسته است. هرچند که درد و رنج ناشی از آن امری عادی است ولی نباید این مورد، بیش‌ازحد طولانی شود. رنجش سبب از دست رفتن زیبایی‌های زندگی می‌شود. بخشش یعنی آزاد کردن زندانی و باید بدانی که این زندانی خودت بودی.

عشق بی‌قیدوشرط را احساس کن

در برابر همسر، فرزندان، اعضای خانواده و دوستان عشقی بی‌قیدوشرط داشته باش. زندگی توأم با عشق بی‌قیدوشرط، مسیر دل‌خوشی و شادی‌های زندگی را روشن می‌کند. این عشق، انرژی قدرتمندی است که در ایام دشوار به داد تو می‌رسد و روحیه‌ات را بالا می‌برد.

عشق، زیبا و غیرقابل پیش بینی است که اول از خودت شروع می شود. مادامی که خودت را دوست نداشته باشی نمی توانی عشقت را به دیگران نثار کنی. عشق به خود باعث ایجاد انرژی قوی درونی می شود و همین عشق قوی ساطع شده، دیگران را هم احاطه می کندو در نتیجه از نظر تو دیگران بی عیب و نقص جلوه می کنند.