همکاری با ما

گروه روانشناسان پاسارگاد در راستای همکاری های دو طرفه و با هدف تعامل هر چه بیشتر با افراد و همچنین متخصصین از علاقمندان به همکاری دعوت به عمل می آورد.

زمینه های همکاری عبارتند از:

۱- متخصصین روانشناسی: تمامی متخصصین روانشناسی می توانند با ارسال رزومه ی خود علاقمندی خود را نسبت به همکاری در مرکز ما اعلام نمایند. رزومه ی همکاران در کمیته ی علمی مرکز ما بررسی می شود و در صورت تایید ار طریق ایمیل ثبت شده اعلام می گردد.

۲- ارسال مقاله و مطلب برای سایت ما: روانشناسان و علاقه مندان می توانند مطالب خود را از طریق سایت ارسال کنند تا با نام خود آنها در سایت مرکز ما ثبت شود .

۳- همکاری با مراکز و سازمان های دولتی و غیر دولتی: گروه روانشناسان پاسارگاد با پیشینه ی علمی و صنعتی سازمانی قوی آمادگی خود را برای همکاری و ارائه ی خدمات روانشناختی به مراکز و ارگان های دولتی و غیر دولتی را اعلام می دارد.

شما عزیزان می توانید با استفاده از فرم زیر همکاری و جزئیات همکاری خود را مشخص کنید.

فرم همکاری با ما: