کارگاه ها

دسامبر 1, 2017

دوره آموزشی مهارت های زندگی زناشویی موفق

چرا برای زندگی زناشویی موفق باید آموزش […]
دسامبر 1, 2017

آموزش عملی مهارت های زندگی ویژه نوجوانان

برنامه  مهارت های زندگی با هدف افزایش […]
دسامبر 1, 2017

آموزش عملی و مشاهده رواندرمانی کودک

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی با بررسی […]
دسامبر 1, 2017

دوره مهارت های زندگی برای کودکان ۸ تا ۱۲ سال

یک کودک علی رغم نیاز به داشتن […]